Palota Röplabda Sport Club

img

TAO Támogatás

Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve ezen a felületen tesszük közzé a TAO-pályázati anyagainkat.
Tájékoztató

Minden Magyarországon társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) valamely arra jogosult filmalkotásnak, előadó-művészeti szervezetnek vagy látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jégkorong) érdekelt sportszervezetnek fizeti meg / ajánlja fel.

1. Közvetlenül nyújtott támogatás (régi rendszer)

Ebben az esetben a vállalkozások az adózási kedvezményt az általuk kiválasztott kedvezményezett szervezet közvetlen támogatása alapján vehetik igénybe.

Filmalkotások támogatása esetén közvetlenül a filmprodukciók vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (letéti számla), előadó-művészeti szervezetek esetén főként színházak, míg a látvány-csapatsport támogatása esetében a kiemelt csapatsportágak szövetségei, egyesületei, utánpótlás-nevelő alapítványai és a Magyar Olimpiai Bizottság fogadhatnak be támogatást, a Tao. tv-ben törvényben meghatározott mértékig.

A támogatási folyamat az alábbi főbb lépésekből áll:

 • Az első lépés olyan kedvezményezett szervezet azonosítása, amely megfelel a Tao. tv-ben meghatározott feltételeknek, és képes is a vállalkozás által nyújtani szándékozott támogatási összeg befogadására.
 • A társaság az általa kiválasztott kedvezményezett szervezettel támogatási szerződést köt.
 • A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás és az elérhető adókedvezmény összegéről a törvényben meghatározott szervezet, szakmai hatóság támogatási igazolást állít ki, amely az adókedvezmény igénybevételének feltétele.
 • Az igazolás birtokában a vállalkozás elutalja a támogatott szervezet részére a támogatás összegét, amely a társasági adóban elszámolható költségnek minősül. (Előadó-művészeti szervezetek támogatásánál a sorrend megfordul, az igazolás kiállítására csak a támogatás és a kiegészítő támogatás elutalása után kerülhet sor.)
 • A támogatás "költsége" a kiegészítő támogatás, amely a támogatásra eső társasági adó 75%-a, és amelyet szintén a törvényben meghatározott szervezetek részére és törvényben megszabott határidőben kell a támogatónak megfizetnie, az adókedvezmény érvényesítésének feltételeként. A kiegészítő támogatás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek.
 • A támogatási szerződés és igazolás birtokában, a támogatási összeg és a kiegészítő támogatás pénzügyi teljesítését követően kerülhet sor az adóévre vonatkozóan a társasági adókedvezmény igénybevételére.

A támogatók az adóelőnyt egyrészt a támogatási összeg társasági adóalapban történő elszámolhatóságán keresztül, másrészt a fizetendő adóból levonva, adókedvezményként érvényesíthetik, a számított társasági adó 70%-át meg nem haladó mértékben. A kedvezményezett célok támogatásával így 9%-os nominális hozam érhető el (100 egység támogatásért cserébe összesen 109 egység adózási szempontból érvényesíthető kedvezmény, amely az elszámolható 100 egységnyi költségre jutó 9 egységnyi adóból, és emellett a fizetendő adóból levonható 100 egység adókedvezményből áll össze). Ez a hozam megegyezik a társasági adókulccsal. A nominális hozamot természetesen csökkenti a kiegészítő támogatás összege (6,75 egység), így a tényleges hozam 2,25%.

Újdonság, hogy 2016-tól az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit társaság is jogosult támogatás gyűjtésére. Ezen támogatási rendszer szabályai leginkább a régi sporttámogatási rendszer szabályaira hasonlítanak, és az elérhető kedvezmény mértéke is megegyezik (kiegészítő támogatást ugyan nem kell a támogatónak fizetnie, azonban a nyújtott támogatásnak csak a 25%-a minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek).

A támogatás juttatásának adóévében nem érvényesített adókedvezményt a következő 8 adóévre tovább lehet vinni.

Lényeges szempontok, amelyet a támogatás átutalása előtt javasolt mérlegelni / észben tartani:

 • Amennyiben a társaság nem lesz nyereséges és nem lesz adófizetési kötelezettsége, nem lesz módja az adókedvezményt az adott évtől igénybe venni.
 • Köztartozással rendelkező adózók elvesztik a jogosultságukat az adókedvezmény igénybe vételére, ezért az utalás előtt fontos meggyőződni róla, hogy nincs elmaradt adótartozása a vállalkozásnak.
 • Ha a kiegészítő támogatást  a vállalkozás elmulasztja határidőben megfizetni, de mulasztását legfeljebb az érintett adóévre vonatkozó bevallás esedékességéig pótolja, csökkentett összegben veheti csak igénybe az adókedvezményt, e "póthatáridő" elmulasztása esetén azonban a teljes adókedvezményre is elvesztheti a jogosultságát.
 • Fontos, hogy sportszervezetek támogatása esetén az adóhatósági bejelentés is határidőhöz kötött, amelynek elmulasztása szintén bírsággal sújtható.
 • Támogatási igazolás nélkül (akár utólag pótolva is) az adókedvezmény nem feltétlen vehető igénybe.

2. Adófelajánlás (új rendszer)

 • Január 1-jétől az adókedvezménnyel járó rendszer mellett bevezetésre került egy alternatív támogatási forma, az adófelajánlási rendszer, amely adójóváíráson keresztül ösztönzi a támogatókat. A vállalkozások fizetendő társasági adójuk legfeljebb 80%-ával támogathatják a kedvezményezett célokat. Ebben az esetben a társaságok megfizetik a társasági adójuk teljes összegét az adóhatóságnak, a felajánlott adó, adóelőleg összegét pedig az adóhatóság utalja el a kedvezményezettnek, míg a felajánló társaság adójóváírás formájában adózási kedvezményt élvez, amelynek maximális mértéke a felajánlott adó 7,5%-a. Film- és előadó-művészeti szervezet részére történő adófelajánlás esetén nem kell kiegészítő támogatást nyújtania a támogatónak, a sportszervezetek részére felajánlott összeg 12,5%-a ugyanakkor kiegészítő támogatásnak minősül, amely után adójóváírás nem érvényesíthető.

A felajánlás (rendelkező nyilatkozat) érvényes megtételének feltétele a törvényben meghatározott szervezett által kiállított igazolás rendelkezésre állása (kivétel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. letéti számlájának támogatása, ebben az esetben szerződéskötés és igazolás nélkül érvényesen megtehető a felajánlás).

A támogatók a fentiekben felsorolt támogatási formák bármelyikét választhatják, azonban egy adóévben csak egyféle jogcímen vehetnek igénybe adózási kedvezményt a támogatások kapcsán (tehát vagy adókedvezményt, vagy adójóváírást érvényesíthetnek).

Van kitartásod, érzel magadban csapatszellemet és szeretnél sportolni?
Gyere hozzánk röpladázni!