TAO támogatás


TÁJÉKOZTATÓ


Minden Magyarországon társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy fizetendő társasági adójának egy részét akár közvetlenül (támogatás útján), akár az adóhivatalon keresztül (rendelkezés útján) valamely arra jogosult filmalkotásnak, előadó-művészeti szervezetnek vagy látvány-csapatsportban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jégkorong) érdekelt sportszervezetnek fizeti meg / ajánlja fel.  1. Közvetlenül nyújtott támogatás (régi rendszer)

Ebben az esetben a vállalkozások az adózási kedvezményt az általuk kiválasztott kedvezményezett szervezet közvetlen támogatása alapján vehetik igénybe.

Filmalkotások támogatása esetén közvetlenül a filmprodukciók vagy a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (letéti számla), előadó-művészeti szervezetek esetén főként színházak, míg a látvány-csapatsport támogatása esetében a kiemelt csapatsportágak szövetségei, egyesületei, utánpótlás-nevelő alapítványai és a Magyar Olimpiai Bizottság fogadhatnak be támogatást, a Tao. tv-ben törvényben meghatározott mértékig.

A támogatási folyamat az alábbi főbb lépésekből áll:

A támogatók az adóelőnyt egyrészt a támogatási összeg társasági adóalapban történő elszámolhatóságán keresztül, másrészt a fizetendő adóból levonva, adókedvezményként érvényesíthetik, a számított társasági adó 70%-át meg nem haladó mértékben. A kedvezményezett célok támogatásával így 9%-os nominális hozam érhető el (100 egység támogatásért cserébe összesen 109 egység adózási szempontból érvényesíthető kedvezmény, amely az elszámolható 100 egységnyi költségre jutó 9 egységnyi adóból, és emellett a fizetendő adóból levonható 100 egység adókedvezményből áll össze). Ez a hozam megegyezik a társasági adókulccsal. A nominális hozamot természetesen csökkenti a kiegészítő támogatás összege (6,75 egység), így a tényleges hozam 2,25%.

Újdonság, hogy 2016-tól az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit társaság is jogosult támogatás gyűjtésére. Ezen támogatási rendszer szabályai leginkább a régi sporttámogatási rendszer szabályaira hasonlítanak, és az elérhető kedvezmény mértéke is megegyezik (kiegészítő támogatást ugyan nem kell a támogatónak fizetnie, azonban a nyújtott támogatásnak csak a 25%-a minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek).

A támogatás juttatásának adóévében nem érvényesített adókedvezményt a következő 8 adóévre tovább lehet vinni.

Lényeges szempontok, amelyet a támogatás átutalása előtt javasolt mérlegelni / észben tartani:

  1. Adófelajánlás (új rendszer)

A felajánlás (rendelkező nyilatkozat) érvényes megtételének feltétele a törvényben meghatározott szervezett által kiállított igazolás rendelkezésre állása (kivétel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. letéti számlájának támogatása, ebben az esetben szerződéskötés és igazolás nélkül érvényesen megtehető a felajánlás).

A támogatók a fentiekben felsorolt támogatási formák bármelyikét választhatják, azonban egy adóévben csak egyféle jogcímen vehetnek igénybe adózási kedvezményt a támogatások kapcsán (tehát vagy adókedvezményt, vagy adójóváírást érvényesíthetnek).Bővebben >>> TAO tájékoztató 2017

Sportfejlesztési program kérelem 2017-2018 és határozat valamint a hosszabbítást jóváhagyó határozat

Sportfejlesztési program kérelem 2018-2019 és határozat

A következő témakörökben érhetők el a TAO dokumentumok.  • Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
  • Utánpótlás nevelés
  • Személyi jellegű ráfordítás
  • Tárgyi eszköz beruházás
  • Versenyeztetési feladatok
  • Képzési feladatok